Biblioteca OBSERVAL

WIKINDX Resources

Álvarez González, M., Figuera Gazo, P., Rodríguez Espinar, S., & Rodríguez Moreno, M. L. (2008). Dels estudis universitaris al món del treball: La construcciã³ del projecte professional. Barcelona: Universitat de Barcelona. 
Resource type: Book
ID no. (ISBN etc.): 978-84-475-3278-0
BibTeX citation key: AlvarezGonzalez2008a
View all bibliographic details
Categories: Educación, Tipo de documento
Keywords: libro, orientación profesional
Creators: Álvarez González, Figuera Gazo, Rodríguez Espinar, Rodríguez Moreno
Publisher: Universitat de Barcelona (Barcelona)
Attachments     URLs     http://www.publica ... erweb/mon_treball/
Abstract     
Com iniciar amb seguretat la transició cap al món universitari?
Com conèixer el futur professional quan s’acaben els estudis universitaris?
Com gestionar les pròpies sortides laborals?
Com construir el projecte vital i professional adient amb els propis interessos i aspiracions?
Aquestes preguntes es poden començar a respondre amb la lectura atenta d’aquest llibre i amb la interacció amb els exercicis d’autoanàlisi que proposa.
L’estudiantat a qui va dirigit aquest breu manual d’orientació i sensibilització cap al món del treball ofereix quatre àmbits de reflexió:

El valor dels estudis a l’hora de preparar-se per a la transició cap a la universitat
Els reptes que el món del treball posa als graduats i postgraduats universitaris
Les bases per construir un mateix el seu projecte professional
Les eines necessàries per fer el balanç de les pròpies competències

El seu liberweb facilita la interactivitat i amplia l’horitzó d’una informació acadèmica i professional d’amplíssim abast.
wikindx 4.2.2 ©2014 | Total resources: 246 | Database queries: 49 | Script execution: 0.08406 secs | Style: American Psychological Association (APA) | Bibliography: WIKINDX Master Bibliography